Undervisning i Den Motiverende Samtale på arbejdspladsen

Lær samtalemetoden i fællesskab