Få ændret dine samtaler med Den Motiverende Samtale

Kom i mål med den evidensbaserede metode – og mærk forskellen

Den Motiverende Samtale (på engelsk Motivational Interviewing) består af fire elementer, som du ser i figuren nedenfor.

Ånden

Ånden er den tilgang, vi har til det menneske, vi taler med.

I en Motiverende Samtale møder vi det andet menneske med medfølelse, accept, samarbejdesvilje, empati og med en tro på at vi skal frembringe motivationen hos den anden og ikke ‘installere’ den.

Vi vælger at lede efter det andet menneskes styrker og ressourcer, og har en ikke-dømmende tilgang over for alle menneskets sider og handlinger.

Vi er interesserede i den andens verdensbillede og bygger hele samtalen op omkring, at det er mennesket selv, der er ekspert på deres eget liv.

Fire samtaleredskaber

I Den Motiverende Samtale benytter vi os af fire samtaleredskaber. Nogle af dem vil du kende i forvejen, men du vil højst sandsynligt skulle inkorporere dem på nye måder i dine samtaler.

Vi arbejder med Åbne spørgsmål, Bekræftelser, Refleksioner og Opsummeringer – som tilsammen danner akronymet ÅBRO.

Især refleksioner vil være nyt for mange, og de udgør størstedelen af en Motiverende Samtale. Med dem kan vi både arbejde med at vise accept og empati, at give bekræftelser og at styre samtalen henimod et forandringsmål. Det er et afgørende redskab for at holde gode motiverende samtaler – og det er noget, der skal trænes.

Fire samtaleprocesser

Samtalen bevæger sig i fire processer eller faser.

 1. Engagementsfasen
 2. Fokusfasen
 3. Frembringelsesfasen (af forandringsudsagn)
 4. Planlægningsfasen

Den kan bevæge sig lineært eller cirkulært, men det er vigtigt at forstå, at de tre første faser skal være gennemarbejdede, inden vi går til den fjerde og sidste fase. Dette er nyt for mange professionelle – at planlægningsfasen pludselig bliver “nedprioriteret”.

Fokus på forandringsudsagn

I Den Motiverende Samtale har vi et indiskutabelt fokus på Forandringsudsagn. Det vil sige alt det, som mennesket siger, som taler for at lave en forandring. Fx: “Jeg gad da godt, at jeg kunne gå op til fjerde sal uden at skulle holde flere pauser” i en samtale med en ryger. Det er en udtalelse, der giver en god grund til at stoppe med at ryge.

Det er den slags udsagn, at vi forsøger at fremelske i samtalen, fordi forskning viser os. at jo flere af den slags udsagn – jo større sandsynlighed for, at den enkelte foretager en ændring i sit liv efter samtalen.

Kort sagt – har vi nok forandringsudsagn i en samtale er sandsynligheden for en forandring stor.

De fire elementer er til stede på samme tid i en god Motiverende Samtale.

Den Motiverende Samtale er perfekt for dig, der arbejder med mennesker. Her får du et redskab, som du kan bruge som rettesnor, når du arbejder med mennesker, der er ambivalente – og det er de fleste mennesker en rigtig stor del af deres liv.

Med samtalemetoden bliver du i stand til at håndtere ambivalensen på den mest optimale måde. Og når du kan det, så kan du hjælpe mennesker med at gøre det, der er bedst for dem. Du bliver altså i stand til at møde mennesker på en måde, som støtter dem i at tage ansvar for eget liv og forandring.

Derfor ser jeg også Den Motiverende Samtale som en metode, der sætter dig, som professionel, fri. Når du kan metoden, så kan du groft sagt læne dig tilbage i arbejdsstolen og lade de mennesker, du arbejder med, gøre arbejdet selv. Det ér ikke dig, der skal gøre forandringsarbejdet. Du er en støtte og en facilitator – men arbejdet med at skabe forandringen,  det ansvar ligger hos den anden.

En konkret og praksisnær metode

Derudover så er Den Motiverende Samtale en meget konkret og praksisnær metode. Du får helt konkrete samtaleredskaber, som du efter noget øvelse kan tage direkte med dig ind i din praksis.  Ja, det kan være lidt svært at vænne sig til at have fokus på noget nyt, men selve metoden er forholdsvist simpel at forholde sig til.

“Jeg er blæst bagover af metoden. Du er lige på og ærlig, hvilket er super befriende. What you see, is what you get. Det har været utroligt givende.”

“Din måde at undervise på er meget nærværende og accepterende, og jeg sidder med en følelse af lyst, gå-på-mod og energi. Energi til at udforske Den Motiverende Samtales magiske evner.”

Tag en Online grunduddannelse i Den Motiverende Samtale, hvor du gennem fire måneder fordyber dig og udvikler dig i den evidensbaserede metode, som vil gøre en kæmpe forskel i din praksis…og for dig.

Vi starter d. 7. marts

Få undervisningen ud til jer på arbejdspladsen. Bliv klogere på den evidensbaserede metode og få fokus på, hvordan den kan se ud i JERES praksis.

Den Motiverende Samtale

Den Motiverende Samtale (Motivational Interviewing – MI) er en klientcentreret og meget virkningsfuld metode for professionelle, der arbejder forandringsorienteret med mennesker.

Metoden kombinerer tekniske samtaleværktøjer, styring og en grundlæggende positiv tilgang til og tro på mennesket.

Samtalemetoden kan ved første øjekast virke simpel, men når man dykker ned i den mærker man hurtigt, at der skal mere til, end det vi plejer at gøre.

Om Motikons undervisning

Vi gør os umage

Hos Motikon gør vi os umage med at lære dig/jer Den Motiverende Samtale.

Vi sætter en stor ære i, at du/I ikke kun kender begreberne og teorien bag metoden, men at du/I rent faktisk også formår at BRUGE metoden i praksis.

Vi brænder for at lave nærværende undervisning, hvor deltagernes praksis altid bliver inddraget i undervisningen. Fordi det skal give mening.

7 ting du får fra Den Motiverende Samtale

 • Resultater

  Bedre og hurtigere resultater med de mennesker, du arbejder med

 • Ro

  Behageligere og mere afslappede samtaler

 • Ny energi

  Fornyet energi til ildsjæle der brænder for at gøre en forskel

 • Ansvars-placering

  Ansvar for forandring kan placeres det rette sted

 • Indre styrke

  Mennesker finder ind til deres egen styrke igen

 • Samarbejde

  Samarbejdet mellem professionel og klient bliver nemmere

 • Motivation

  Ny måde at anskue motivation, og hvordan du fremmer den

Få kontakt

Andres oplevelser

Malene er en super dygtig underviser. De 2 dage på intro-kurset var indholdsrige og planlagt, så det var relevant og direkte brugbart efter kurset. Malene fik skabt en faglig ramme, der gav optimale læringsbetingelser. Alle øvelser var nøje udvalgte og fagligt begrundede og Malene var altid klar til faglig sparring. Kan varmt anbefales til alle, der arbejder med mennesker.

Jeg har haft SÅ mange kurser i Den Motiverende Samtale – og først nu ved jeg rigtigt, hvad det er.
Jeg ville ønske, at Malene havde været min første underviser.

Det bedste var underviserens engagement og drive. Malene forstår at sammensætte spændende undervisning, så det aldrig bliver kedeligt.

En engageret underviser med en rigtig god evne til at formidle stoffet på relevant og lettilgængelig måde. Skaber en meget behagelig stemning, der giver tryghed til at prøve sig selv af.

Malene er en meget reflekteret underviser, der ikke er bange for at demonstrere teorien i “praksis” og gå ind i diskussioner om brug af metoden.

Underviseren var rolig, fagligt dygtig, velforberedt og havde humor.