Grunduddannelse i Den Motiverende Samtale

– deltag fysisk eller live online