Neutralitet betyder noget for den gode samtale

Viser Malene fra Motikon i afslappet ro og eftertænksomhed.

 

Hvad gør egentlig en professionel samtale god og effektiv? I hvert fald fem ting spiller en rolle, når vi gerne vil skabe gode professionelle samtaler. 

1. Neutralitet
2. Fokus på ordvalg
3. Empati
4. Accept
5. Styring

Lad os kigge på det første punkt. 

Neutralitet

Mange af os bliver opdraget til at have holdninger og meninger. Vi skal kunne argumentere, vi skal vide, at der er en rigtig vej at gå – og en forkert, vi skal tage stilling, og vi skal vide, hvad vi tror på.

Og lige præcis dét, som vi får ind med modermælken, er noget af det, som gør det svært at holde en god og effektiv professionel samtale.

At vi har meninger, at vi tager stilling, og at vi argumenterer. 

Prøv at tænke på stiknarkomanen, der prostituerer sig for at få til det næste fix, den unge, der stjæler en bil for at komme væk fra sit opholdssted på Lars T.’s marker, kvinden som bliver hos sin voldelige mand, selvom hun ved, at hun kan dø af det. Du kender garanteret mange eksempler fra dit eget arbejde.

De eksempler hvor det er så lynende svært ikke at tage stilling og ikke at have en mening om, hvad de skal gøre. Hvordan de skal handle.

Og det er desværre her, at det ofte går galt i forhold til den gode og effektive samtale. For når du tager stilling og har en mening, så giver du ikke mennesket overfor dig muligheden for selv at tage stilling og have sin egen mening. Helt upåvirket af dig. Og det er der brug for, hvis den prostituerede eller den unge skal ændre adfærd. 

For det er DEM, der skal tage stilling. Det er DEM, der skal finde ud af, hvad de ønsker i deres liv. Det ér vitterligt meget begrænset, hvad de kan bruge din mening til i den proces. Desværre. For du ville da have det nemmeste job i verden, hvis du blot kunne have sunde, gode værdier og på magisk vis overføre dem til de mennesker du arbejder med. Måske ville det være så nemt, at du ikke engang syntes, at det var spændende mere?

Måske ér det rent faktisk langt mere spændende at hjælpe mennesker med at finde deres egen indre viden. Den viden, der godt ved, hvad der er det bedste at gøre. Den viden som i eksemplerne ovenfor er blevet gemt godt og grundigt væk, overhørt og i sidste ende glemt i et hårdt liv. 

Det er lige præcis dén viden, du lader mennesket finde igen, når du formår at være neutral. Fordi de ikke skal forholde sig til dig og din mening og stillingtagen.

Selvfølgelig kan du sagtens have en klar fornemmelse af, hvad der vil være det bedste for det her menneske at gøre – men du har ingen MENING om, at de gør noget, der ikke er det bedste for dem. Du er bevidst om, at det er deres liv og deres valg. 

Først dér sætter du det andet menneske fri til SELV at undersøge og blive bevidst om, hvad der er det bedste for dem. Noget som de faktisk allerede godt selv ved, men som de har glemt hen ad vejen.

Dét skaber gode og effektive samtaler – OG i sidste ende forandringer!

Og det kræver selvfølgelig noget af dig. Det kræver, at du er villig til at tage et godt kig på dig selv. Hvor meget fylder dine meninger og værdier egentlig i dine samtaler? I hvor høj gad formår du at lægge dem væk og i stedet facilitere, at mennesket overfor dig finder ind til sine egne?

Det her handler ikke om, at du skal være neutral på alle punkter i dit liv. Det handler om, at du træffer en bevidst beslutning, når du går ind til en samtale, at du vil være neutral lige nu og her.

Det er noget, der kræver træning at kunne føre den beslutning ud i livet. Det kræver måske endda også én udefra, der hjælper dig med at spotte, når neutraliteten ryger ud gennem vinduet, og dine meninger tager over igen. For det gør de. Det er du blevet trænet i hele livet.

Når vi arbejder med Den Motiverende Samtale er neutralitet i høj grad også i fokus. Fordi vi ved, hvor vigtig den er, når vi vil hjælpe andre til forandring.

Bliver du god til Den Motiverende Samtale, så er du også blevet god til at spotte, hvornår din neutralitet stopper, og dine holdninger og meninger tager over – og bliver en hæmsko for samtalen og forandringen. Og så kan du få dét stoppet.Mange hilsner fra

Malene fra Motikon